• faktury podania posted an update 1 month ago

    I PZP 46/94) czytamy: "Zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na okres nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu słowa aktualnej umowy przez zakład produkcji jest prawidłowe na platformie art. 18 § 2 Kodeksu pracy." Zauważmy, iż w ustawie mowa jest o rozwiązaniu umowy przez zakład pracy, dłuższy umowny okres wypowiedzenia wiąże to co do zasady p…[Read more]

  • faktury podania posted an update 1 month ago

    Rozwiązanie umowy pożyczki dotyczy także umów pożyczki wprowadzonych na czas nieokreślony, jak natomiast tych, w których treści jasno określono okres spłaty. Wybór każdego z ostatnich wyjść będzie zależał z tego, na których warunkach podpisaliśmy umowę pożyczki. Na ścianie ZUSu widnieje zapis że mając daleko niż samą umowę należy zwrócić…[Read more]

  • faktury podania became a registered member 1 month ago