• luật online 24/7 posted an update 7 months, 3 weeks ago

  Hướng dẫn thủ tục tìm kiếm thông tin nhà đất trước khi giao dịch, trước khi thực hiện giao dịch nhà đất thì điều cần lưu ý để đảm bảo cho giao dịch đó có giá trị pháp lý là phải tiến hành việc kiểm tra thông tin nhà đất. Vậy, cần phải tiến hành tra cứu thông tin gì về nhà đất? Thủ tục xin thông tin nhà đất như thế nào? https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Căn cứ Điều 188 Luật đất đai năm 2013, để thực hiện các hình thức giao dịch quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện như: Giấy chứng nhận, đất không tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất. Do đó, để đảm bảo các điều kiện luật định thì trước khi thực hiện giao dịch nhà đất người mua cần kiểm tra trước những thông tin sau đây:

  Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
  Kiểm tra đất có đang bị tranh chấp với các hộ liền kề hoặc các chủ thể khác không.
  Kiểm tra xem nhà đất bạn đang định mua có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không.
  Kiểm tra xem quyền sử dụng đất có đang bị kê biên, bên bán có thế chấp, đặt cọc hay ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất hay không.
  Kiểm tra tình trạng thực tế của nhà đất