• luật online 24/7 posted an update 7 months, 3 weeks ago

    Nơi cung cấp thông tin nhà đất
    https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/

    Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Đất đai 2013 thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quản lý, sử dụng đất đai tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định, trình tự luật định.

    Tại Điều 5 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai là các Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Các cán bộ, công chức địa chính tại địa bàn nơi có nhà đất sẽ cung cấp thông tin cho người có yêu cầu.

    Ngoài ra, để tìm kiếm thông tin nhà đất người mua còn có thể tìm kiếm thông qua mạng internet như cổng thông tin đất đai, các trang website trên địa bàn cung cấp thông tin nhà đất.