• luật online 24/7 posted an update 1 month ago

  Luật tư vấn nhà đất
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Hồ sơ mua tài sản là nhà đất thông qua đấu giá
  Dựa vào quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 thì để thực hiện việc mua tài sản là nhà đất thông qua đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan sau:

  Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá của tổ chức đấu giá ban hành.
  Bản sao chứng từ xác định tiền hồ sơ và tiền đặt trước;
  Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn); Bản sao Hộ khẩu thường trú;
  Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)
  Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước và bản sao CMND/CCCD/HC, sổ hộ khẩu.