• luật online 24/7 posted an update 6 months, 1 week ago

  Tư vấn luật đất đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Trình tự thực hiện mua tài sản là nhà đất thông qua đấu giá
  Việc mua bán tài sản là nhà đất thông qua đấu giá được thực hiện theo 5 bước cụ thể như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ như trên để tham gia đấu giá
  Bước 2: Đăng ký tham gia đấu giá
  Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại tổ chức đấu giá. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì sẽ được tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

  Bước 3: Nộp phí đấu giá tài sản
  Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp phí đấu giá tài sản và nhận biên lai thu phí.

  Bước 4: Nộp tiền đặt trước
  Người tham gia đấu giá sẽ nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản là nhà đất được đấu giá.

  Số tiền đặt trước này của người tham gia đấu giá sẽ được tổ chức đấu giá yêu cầu thu trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

  Bước 5:
  Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá sẽ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có), trừ các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản 2016.

  Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Người trúng đấu giá sẽ tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục sang tên nhà đất, cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật