• luật online 24/7 posted an update 6 months ago

  Tư vấn luật đất đai
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Các lưu ý khi mua tài sản thông qua đấu giá
  Tài sản là đất
  Đối với tài sản là đất thì khi mua thông qua đấu giá nhìn chung tương đối ít rủi ro về mặt pháp lý. Bởi lẽ hoạt động này thường được quản lý thực hiện bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức thực hiện đấu giá tuy nhiên cũng cần phải lưu ý về vấn đề sau khi trúng đấu giá đất, về hồ sơ để xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá phải đầy đủ, tránh trường hợp thiếu sót dẫn đến trúng đấu giá đất tuy nhiên vẫn chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc sử dụng đất.

  Tài sản là nhà
  Cũng giống như việc mua bán đất thì việc mua bán tài sản là nhà thông qua đấu giá cũng tồn tại một số vấn đề cần lưu ý. Các căn nhà được đem ra đấu giá trong một số trường hợp sẽ là các căn nhà do thi hành án hoặc cưỡng chế mà thực tế gần đây tồn tại nhiều vụ việc trúng đấu giá, hoàn tất việc chuyển tiền nhưng vẫn không được sang tên, cấp sổ đỏ cho ngôi nhà. Do đó, cần hết sức lưu ý đấu giá các căn nhà từ các nguồn này.

  Hoạt động mua bán nhà đất thông qua đấu giá hiện tại đang là xu hướng của các nhà đầu tư do đó mà các quy trình thủ tục liên quan ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.